0912.888.729

Tải phần mềm lập trình PLC Delta ISPSoft V3.08

PLC Delta có 2 phần mềm lập trình theo 2 chuẩn là ISPSoft và WPLSoft hơi khác nhau 1 chút. Và hôm nay chúng tôi chia sẻ đến các bạn phần mềm ISPSoft nhiều tính năng, tùy chọn và dễ quản lý chương trình hơn WPLSoft, đạt tiêu chuẩn IEC 61131-3 và hỗ trợ đầy đủ 5 ngôn ngữ (LD / FBD / SFC / IL / ST) lập trình PLC.
Các mô hình PLC / VFD phần mềm được hỗ trợ:
+ Dòng DVP: DVP_ES, DVP_EC, DVP_EC3, DVP_EX, DVP_SS, DVP_SA, DVP_SX, DVP_SC, DVP_EH, DVP_EH2, DVP_SV, DVP_EH2_L, DVP_ES2, DVP_ES2_E, DVP_EX2, DVP_SS2, DVP_SX2, DVP_SA2, DVP_MC, DVP_EH3 , DVP_EH3_L, DVP_SV2, DVP_SE, DVP15MC11T, DVP50MC11T, DVP15MC11T_06, DVP50MC11T_06.
+ Dòng AH: AHCPU500_RS2, AHCPU500_EN, AHCPU510_RS2, AHCPU510_EN, AHCPU520_RS2, AHCPU520_EN, AHCPU530_RS2, AHCPU530_EN, AHCPU501_RS2, AHCPU501_EN, AHCPU511_RS2, AHCPU511_EN, AHCPU 521_RS2, AHCPU521_EN, AHCPU531_RS2, AHCPU531_EN, AHCPU560_RS2, AHCPU560_EN2.
+ Dòng AH Motion: AH08EMC, AH10EMC, AH20EMC.
+ Dòng AS: AS332T, AS332P, AS324MT, AS320T, AS320P, AS300N, AS228T, AS228P, AS228R, AS218TX, AS218PX, AS218RX.
+ Biến tần tích hợp PLC VFD-E, Biến tần tích hợp PLC VFD-C2000 VFD-CH2000, Biến tần tích hợp PLC VFD-C200, Biến tần tích hợp PLC VFD-CP2000, Biến tần tích hợp PLC VFD-MS300 Biến tần tích hợp PLC VFD-MH300
+ Màn hình tích hợp PLC TP04P, PLC tích hợp màn hình cảm ứng TP70P-IO, PLC tích hợp màn hình cảm ứng TP70P-RM.

Supported operating systems

+ Microsoft Windows 10 (64bit)

+ Microsoft Windows 8/8.1 (64bit)

+ Microsoft Windows 7 (32/64bit)

Link tải phần mềm
1. Tải xuống bằng GoogleDrive
>>> Download Phần Mềm Lập Trình PLC Delta ISPSoft V3.08

2. Tải xuống bằng MediaFire
>>> Download_ISPSoft_V3.08_Delta_PLC_Programming_Software

=====

Mật khẩu giải nén: giahungtech.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *