0912.888.729

Tải phần mềm lập trình PLC Delta WPLSoft V2.48

Cùng với phần mềm ISPSoft, WPLSoft là phần mềm lập trình PLC Delta. WPLSoft gọn nhẹ hơn, phần mềm chỉ 80 MB, vẫn hỗ trợ đầy đủ các lệnh lập trình dòng DVP, dùng cho người mới làm quen với PLC Delta, khuyên dùng cho chương trình 10.000 Step trở xuống.
WPLSoft V2.48 hỗ trợ lập trình PLC theo các model sau:
+ DVP ES, DVP EC, DVP EC3, DVP EX, DVP SS, DVP SA, DVP SX, DVP SC, DVP EH, DVP EH2, DVP SV, DVP EH2 L, DVP ES2, DVP EX2, DVP SS2, DVP SX2, DVP SV2, DVP EH3 L, DVP EH3, DVP SA2, DVP MC, DVP SE
+ PLC tích hợp trong VFD-E, VFD-C2000, VFD-CH2000, VFD-CT2000, VFD-C200, VFD-CP2000
+ Màn hình hiển thị tích hợp PLC TP04P, TP70P-IO, TP70P-RM.

Software-supported operating systems

+ Microsoft Windows 10 (64bit)

+ Microsoft Windows 8 (64bit)

+ Microsoft Windows 8.1 (64bit)

+ Microsoft Windows 7 (32/64bit)

1. Tải xuống bằng GoogleDrive
2. Tải xuống bằng MediaFire
>>> Download_WPLSoft_V2.48_Delta_PLC_Programming_Software
Mật khẩu giải nén: giahungtech.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *