0912.888.729

Tải phần mềm PMSoft V2.12 & COMMGR V1.12

PMSoft V2.12 & COMMGR V1.12 là 2 phần mềm lập trình PLC Delta khi sử dụng ISPSoft và WPLSoft
1. PMSoft V2.12
+ Mô tả phần mềm: Phần mềm lập trình điều khiển chuyển động, phần mềm lập trình điều khiển vị trí chuyên dụng PLC Delta, điều khiển chuyển động servo.
+ Loại PLC sử dụng: Bộ điều khiển chuyển động AH series, DVP series: DVP20PM00D, DVP20PM00M, DVP10PM00M, AH20MC-5A, AH10PM-5A, AH05PM-5A, AH15PM-5A.
+ Hệ điều hành hỗ trợ: Windows-XP / Vista / 7 (32-bit / 64-bit) / 8 (64-bit)
+ Dung lượng file: 121MB
2. COMMGR V1.12
+ Mô tả phần mềm: Phần mềm quản lý truyền thông, phần mềm tạo và quản lý kết nối truyền thông cho PLC Delta AH series, AS series, DVP series PLC. Phần mềm dùng chung hỗ trợ hai phiên bản phần mềm ISPSoft và PMSoft.
+ PLC sử dụng: bao gồm các dòng PLC sử dụng trong ISPSoft và PMSoft: AH series, AS series và DVP series PLC.
+ Hệ điều hành hỗ trợ: Windows-XP / Vista / 7 (32-bit / 64-bit) / 8 (64-bit)
+ Dung lượng file: 8.92MB
Link tải phần mềm
Mật khẩu giải nén: giahungtech.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *