0912.888.729

Tải và cài firmware S71200 các phiên bản mới nhất

I – Tại sao lại cần update firmware

  • Mỗi Phiên bản PLC S7-1200 sẽ được nâng cấp với một hoặc nhiều tính năng bổ sung.
  • Theo thời gian, Siemens đã nâng cấp và phát hành nhiều phiên bản phần mềm, cùng với các phiên bản PLC mới.
  • Hiện tại TIA Portal V17 sẽ hỗ trợ các PLC với các phiên bản từ V4.0, V4.1, V4.2, V4.3, V4.4, V4.5, V4.5.1
  • Vì vậy, để PLC hoạt động đầy đủ các tính năng và tương thích với phần mềm TIA Portal mới nhất (hiện tại là V17), chúng ta cần cập nhật firmware lên phiên bản mới cho sản phẩm PLC S7-1200 nếu chúng chưa có. . phải là phiên bản cao nhất.
  • Lưu ý: Không cần cập nhật firmware nếu phiên bản hiện tại đã được phần mềm TIA Portal hỗ trợ và việc sử dụng cho chương trình của bạn không bị thiếu chức năng nào.

II – Đặc biệt lưu khí khi nâng cấp firmware

Trong quá trình nâng cấp Firmware cho PLC S7-1200, bạn phải đảm bảo rằng “KHÔNG ĐƯỢC MẤT NGUỒN trong quá trình nâng cấp và đảm bảo rằng cáp Ethernet kết nối giữa PLC và PC hoạt động bình thường, nếu không sẽ làm hỏng PLC.

III – Tải firmware các phiên bản

S7-1200 Firmware V2 [giahungtech.vn]S7-1200_V2.rar
S7-1200 Firmware V3 [giahungtech.vn]S7-1200_V3.rar
S7-1200 Firmware V4.2 [giahungtech.vn]S7-1200_V4.2.rar
S7-1200 Firmware V4.3.1 [giahungtech.vn]S7-1200_V4.3.1.rar
S7-1200 Firmware V4.4 [giahungtech.vn]S7-1200_V4.4.rar
S7-1200 Firmware V4.5 [giahungtech.vn]S7-1200_V4.5.rar
S7-1200 Firmware V4.5.1 [giahungtech.vn]S7-1200_V4.5.1.rar

Mật khẩu giải nén: giahungtech.vn

IV – Hướng dẫn nâng cấp firmware