0912.888.729

Tải phần mềm Step 7 V5.7 – Window 10, 11

I – Giới thiệu phần mềm

STEP 7 V5.7 Professional 2021 là phần mềm lập trình và cấu hình cho PLC S7-300 / S7-400 của Siemens. Một tính năng khác biệt của gói STEP 7 V5.7 là khả năng phát triển các dự án tự động hóa phức tạp với nhiều loại bộ điều khiển lập trình PLC, máy tính công nghiệp, thiết bị và hệ thống giao diện người-máy, I/O và cấu trúc mạng truyền thông công nghiệp. Phiên bản này hỗ trợ cài đặt trên Window 10, Window 11, Window server…

II – Link tải phần mềm

STEP 7 V5.7 Professional 2021 Link Tải Google drive/One drive
Step7 V5.7 – 64bit (Link google drive) [giahungtech.vn]Step7_V5_7_Pro2021.rar
Pass giải nén giahungtech.vn