0912.888.729

Tải phần mềm LOGO Soft Comfort V8.2.1 Full (GoogleDrive)

I – Giới Thiệu Phần Mềm

LOGO! Soft Comfort V8.2.1 là phần mềm dùng để lập trình Siemens LOGO dòng nhỏ. PLC Siemens LOGO có thể lập trình bằng các nút bấm có sẵn trên PLC nhưng nếu sử dụng phần mềm sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.

II – Link Tải

LOGO! Soft Comfort V8.2.1 for Windows 64bit [giahungtech.vn]LOGO!Soft Comfort_V8.2.1_64bit.rar
LOGO! Soft Comfort V8.2.1 for Windows 32bit [giahungtech.vn]LOGO!Soft Comfort_V8.2.1_32bit.rar
LOGO! Soft Comfort V8.2.1 Upgrade for Linux, Mac OS [giahungtech.vn]LOGO_Up_v8.2.1_Linux_MacOS.rar
USB_Driver_V8 for LOGO! [giahungtech.vn]LOGO_USB_Driver_Win_Linux_Siemens.rar
Pass giải nén giahungtech.vn