0912.888.729

Tải phần mềm Wincc 7.2

Wincc 7.2 được nâng cấp từ phiên bản Wincc trước với các tính năng hoàn thiện và tối ưu hơn, do đó khi dùng Wincc 7.2 cảm giác như các symbol, đối tượng chuyên nghiệp và đẹp mắt hơn.

Yêu cầu phần cứng & phần mềm

Hệ điều hành Phần mềm Phần cứng
Windows XP Professional SP3
32bit
Intel Pentium III; 1 GHz
Ram 1GB
HDD 128GB
Windows 7 Professional SP1
Enterprise SP1
Ultimate SP1
32-bit and 64-bit
Intel Pentium 4; 2.5 GHz hoặc Core i3
Ram 2GB
HDD 128GB
Windows Server 2003 Standard SP2
Enterprise SP2
32-bit
Intel Pentium 4; 2.5 GHz
Ram 2GB
HDD 128GB
Windows Server 2008 Standard SP2
32-bit
Dual Core CPU; 2 GHz
Ram 4GB
HDD 128GB

Tải phần mềm

1. Phần mềm Wincc

Wincc V7.2 – Google drive [giahungtech.vn]WINCC 7.2.rar
Pass giải nén giahungtech.vn

2. Phần mềm Thuốc

Sim_EKB_Install [giahungtech.vn]WinCC75SP2_SimEKB_Video.rar
Pass giải nén giahungtech.vn

Chúng tôi hỗ trợ cấp License Wincc 7.2, nếu cần license chính hãng bạn liên hệ thông tin sau:
Điện thoại / Zalo : 0912.888.729 – Email: giahungtech.contact@gmail.com