0912.888.729

Tải phần mềm CX-One_V4.6/ CX-Programmer_V9.7

I – Giới thiệu phần mềm

CXOne là phần mềm tổng hợp đầy đủ các tool và drive cho các thiết bị tự động hóa PLC Omron. CX-One Bao gồm các gói như sau:

 • CX-Programmer
 • CX-Integrator
 • Switch Box Utility
 • CX-Protocol
 • CX-Simulator
 • CX-Position
 • CX-Motion-NCF
 • CX-Motion-MCH
 • CX-Motion
 • CX-Drive
 • CX-Process
 • Faceplate Auto-Builder for NS
 • CX-Designer
 • NV-Designer
 • CX-ConfiguratorFDT
 • CX-Thermo
 • CX-FLnet
 • Network Configurator
 • NX-IO Configurator
 • CX-Server
 • Communications Middleware
 • PLC Tools    

II – Yêu cầu phần mềm​

 • Windows 7 (32-bit/64-bit version)
 • Windows 8 (32-bit/64-bit version)
 • Windows 8.1 (32-bit/64-bit version)
 • Windows 10 (32-bit/64-bit version)
 • Windows 11 (32-bit/64-bit version) – CX-One V4.6 trở lên

III – Tải phần mềm

Phiên bản Link Tải
CX-One_V4.6 (Mới nhất) Link CX-One_V4.6
CX-One_V4.5 Link CX-One_V4.5
Pass giải nén giahungtech.vn