0912.888.729

Tải phần mềm WinCC V7.4 SP1 Full

I – Giới Thiệu Phần Mềm

WinCC_V7.4_SP1 là chương trình thiết kế bảng điều khiển SCADA quen thuộc được Siemens giới thiệu vào năm 2016. Chương trình có thể được cài đặt trên nền tảng Microsoft Window hoặc Microsoft Windows Server.

Phiên bản này bắt đầu có những tính năng nổi bật so với các phiên bản trước. Đặc biệt hỗ trợ đầy đủ kết nối với các dòng PLC S7-1200 và S7-1500 mới của Siemens.

WinCC V7.4 hỗ trợ các hệ điều hành

+ Windows 10 (64-bit) Professional, Enterprise

+ Windows 7 SP1 (32/64-bit) Professional, Enterprise, Ultimate

+ Windows 8.1 (32/64-bit) Professional, Enterprise

+ Windows 2008 Server R2 SP1 (64-bit) Standard, Enterprise

+ Windows 2012 Server R2 (64-bit) Standard, Enterprise

+ Windows 7 SP1, Windows 8.1 and Windows 10

II – Tải phần mềm

1. Phần mềm Wincc

Wincc V7.4 – Google drive [giahungtech.vn]WinCC_V7.4_Siemens.rar
WinCC_V7.4_SP1 Upgrade – Google drive [giahungtech.vn]WinCC_V7.4_SP1_Upgrade.rar
Pass giải nén giahungtech.vn

2. Phần mềm Thuốc

Sim_EKB_Install [giahungtech.vn]WinCC75SP2_SimEKB_Video.rar
Pass giải nén giahungtech.vn

Chúng tôi hỗ trợ cấp License Wincc 7.4, nếu cần license chính hãng bạn liên hệ thông tin sau:
Điện thoại / Zalo : 0912.888.729 – Email: giahungtech.contact@gmail.com