0912.888.729

Tải phần mềm TiaPortal V19 – google drive

I. Giới thiệu phần mềm

Tia V19 là phiên bản phát hành tháng 11 năm 2023, Một số tính năng mới được cung cấp bởi phiên bản mới này của TIA Portal V19 từ Siemens là (đa số là chức năng nâng cao):

 • TIA Portal Version Control Interface
 • TIA Portal User Management & Access Control (UMAC)
 • TIA Portal Openness
 • TIA Portal CAx
 • TIA Portal Add-Ins
 • Engineering Options
 • TIA Portal Multiuser Engineering & TIA Projekt-Server
 • TIA Portal Teamcenter Gateway
 • TIA Portal Cloud Connector
 • TIA User Management Component
 • SIMATIC S7-PLCSIM und S7-PLCSIM Advanced V6.0
 • SIMATIC Visualization Architect
 • Runtime options
 • SIMATIC ProDiag
 • SIMATIC OPC UA S7-1500 & S7-1200

II. Yêu cầu hệ điều hành

+ Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 (32 Bit)

+ Windows 7 Home Premium/ Professional/Enterprise/Ultimate SP1 (64 Bit)

+ Windows 8.1

+ Windows 8.1 Professional/Enterprise

+ Windows 10 / Windows 11 / Windows 12

III. Tải phần mềm

1. Tải Tia portal V19

DVD1: Khi cài phiên bản bên dưới thì bạn sẽ có các phiên bản sau (đầy đủ luôn)

 • STEP 7 Basic / Professional
 • STEP 7 Safety Basic / Advanced
 • WinCC Basic / Comfort / Advanced / Professional /Unified
Tên phiên bản Link tải tia portal V19
TIA Portal STEP7 Prof Safety WinCC V19 Link download
STEP7_Prof_Safety_WinCC_DVD2_V19 Link download
Pass giải nén giahungtech.vn
Báo lỗi link tải qua zalo mình nhé 0912888729 (Link update ngày 15/12/2023)

Tải Tia portal V19 trực tiếp từ trang chủ Siemens: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109820994/simatic-step-7-inkl-safety-s7-plcsim-and-wincc-v19-trial-download?dti=0&lc=en-ES

DVD2: Các phần mềm khác trong Tia Portal (cần thiết thì tải không thì thôi)

 • Hardware Support Packages
 • Open Source Software
 • Tools

2. Tải PLC SIM V19

Tên phiên bản Link tải tia portal V19 PLC SIM
STEP 7 S7-PLCSIM V19
(incl. S7-PLCSIM Advanced V6.0)
Link download
Pass giải nén giahungtech.vn

Tải Tia portal V19 trực tiếp từ trang chủ Siemens: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109820994/simatic-step-7-inkl-safety-s7-plcsim-and-wincc-v19-trial-download?dti=0&lc=en-ES

3. Tải Thuốc V19

Tên phiên bản Link tải tia Thuốc V19
EKB V19 Link download
Pass giải nén giahungtech.vn