0912.888.729

Tải phần mềm EPLAN Electric P8

Phần mềm EPLAN Electric P8 version 2.9 SP1 Update 4 x64 là sản phẩm chính của công ty EPLAN của Đức, là một chương trình chuyên nghiệp và toàn diện để lập kế hoạch và quản lý các dự án tự động hóa, thiết kế và tạo bản vẽ liên quan đến các hệ thống điều khiển, thủy lực, khí nén cũng như các bản vẽ của các lĩnh vực sản xuất khác nhau. Các kỹ sư điện sử dụng phần mềm này để thiết kế các bản vẽ phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất cho các thành phần khác nhau của tự động hóa công nghiệp.

I – Giới thiệu phần mềm

  • Năm phát hành: 2017
  • Phiên bản: 2.9 SP1 Update 4 x64
  • Nhà phát triển: EPLAN (Của tập đoàn Friedmus)

II – Yêu cầu hệ thống

  • Chỉ hỗ trợ windows 64bit
  • Microsoft Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10. (không cài được trên win 11)

III – Tải phần mềm

EPLAN Electric P8 version 2.9 SP1 Update 4 x64 Link Google drive
EPLAN Electric P8 – 64bit (Link Google drive) [giahungtech.vn]EPLAN_Electric-P8_V2.9_SP1_Up4.rar
Pass giải nén giahungtech.vn