0912.888.729

Tải phần mềm symbol factory 3.0

Symbol Factory 3.0 là một thư viện đồ hoạ với 3600 biểu tượng icon trong 60 danh mục khác nhau. Kỹ sư tự động hóa khi thiết kế Scada có thể sử dụng phần mềm này để lấy các icon hỗ trợ cho việc thiết kế SCADA trên Windows Form bởi tính đồng nhất và đa dạng của thư viện.

Tải phần mềm

Phần mềm Symbol Factory 3 Link Tải Google drive/Mega
Symbol Factory 3 – 32/64bit (Link google drive) [giahungtech.vn]SymbolFactory3.rar
Pass giải nén giahungtech.vn