0912.888.729

Tải phần mềm lập trình Xiamen Haiwell Technology Haiwell Happy PLC programming software

I – Giới thiệu

Là phần mềm dùng  lập trình Xiamen Haiwell Technology Haiwell Happy PLC programming software

Hệ điều hành hỗ trợ phần mềm : 

+ Microsoft Windows Vista

+ Microsoft Windows 7 (32/64bit)

+ Microsoft Windows 8 (32/64bit)

+ Microsoft Windows 8.1 (32/64bit)

+ Microsoft Windows 10 (32/64bit)

II – Tải phần mềm

Phần mềm Haiwell Happy PLC Link Tải Google drive/Mega
 Haiwell Happy PLC [giahungtech.vn]HaiwellHappy V2.2.10 Setup.rar
Pass giải nén giahungtech.vn