0912.888.729

Tải phần mềm NB-Designer V1.531HMI Omron

I. Giơi thiệu phần mềm

NB-Designer V1.501 là phiên bản phần mềm chỉnh sửa và thiết kế HMI NB-Series của Omron

Phần mềm hỗ trợ HMI mới nhất của OMRON

Hỗ trợ hệ điều hành: + Windows-XP, Windows-7, Windows-8, Windows-10

II. Tải phần mềm

Phiên bản Link tải
NB-Designer V1.531 Link tải NB-Designer V1.531
NB-Designer V1.501 Link tải NB-Designer V1.501
Pass giải nén giahungtech.vn