0912.888.729

Tải CX – One V4.40 + CX Programmer 9.60 – Phần mềm lập trình PLC Omron

I. Giới thiệu phần mềm CX – One V4.40

CX – One V4.40 + CX Programmer 9.60 – phần mềm lập trình tất cả các loại PLC Omron.

II. Link tải phần mềm

Phần mềm CX One mới nhất Link Tải Google drive
Link tải phần mềm CX One Link tải phần mềm CX one
Pass giải nén giahungtech.vn