0912.888.729

Tải phần mềm lập trình PLC LS Master-K XGT Series

Phần mềm lập trình PLC LS (LG) Master-K và XGT Series và Glofa GM-Series tương ứng là KGLWIN V3.66, XG5000 4.03 và GMWin V4.18 (mới nhất hiện nay). Ba phần mềm đều có tiêu chí nhỏ gọn nhẹ nhưng đầy đủ tính năng của phần mềm lập trình PLC như:

Viết chương trình Ladder, giao diện thân thiện trực quan, có thể chỉnh sửa Online chương trình, khi online, project được download một cách tự động mà không cần stop PLC

Giám sát thông tin trạng thái PLC: error, network, system

Gỡ rối và tự chẩn đoán lỗi: Trigger & force I/O Enable…

Phần mềm KGLWIN V3.66 dùng để lập trình cho các model như:

  • Master K: K10H, K30H, K50H, K60H, K200H, K500H, K1000H
  • Master K: K10S, K30S, K60S, K120S, K120S€, K200S, K300S, K100S
  • GK series: GK3 GK4 GK5

Phần mềm XG5000 4.03 lập trình các model:

  • XGT: XGK-CPUU, XGK-CPUH, XGK-CPUA ,XGK-CPUS, XGK-CPUE, XGI Series, XGR Series.
  • XGB, XGT Series: XBM, XBC, XEC

Phần mềm GMWin V4.18 lập trình PLC Glofa-GM Series của LS

  • GM Series: GM4, GM6, GM7, GM7U

Download tổng hợp các phần mềm lập trình PLC LS LG:

Mật khẩu giải nén: giahungtech.vn