0912.888.729

Tải phần mềm ADP V6.12 & ADP V3.2 cho HMI Hitech

I. Giới thiệu phần mềm

Phần mềm lập trình HMI Hitech phiên bản mới nhất ADP V6.12
Được sử dụng cho các mẫu sau: AD1600-mono, AD1600-Color, PWS-5600S, PWS-5600T, PWS-5610S, PWS-5610T, PWS-5A00T, PWS-6300, PWS-6310, PWS-6400, PWS-6500, PWS-6560, PWS-6600S, PWS-6600C, PWS-6600T, PWS-6620S, PWS-6620T, PWS-6700T, PWS-6710T, PWS-6800C, PWS-6A00F, PWS-6A00T, PWS-6600T-S PWS -6600T-P, PWS-6600T-N, PWS-6620S-P, PWS-6620S-N, PWS-6620T-P, PWS-6620T-N, PWS-6700T-P, PWS-6700T-N, PWS-6800C -P, PWS-6800C-N, PWS-6A00F-P, PWS6-A00T-P, PWS-6A00T-N, Softpanel.
Phần mềm Hitech ADP phiên bản 3.2.03
Hỗ trợ cho các mẫu HMI lỗi thời không còn được sản xuất:
PWS-500S, PWS-700T, PWS-700X, PWS-1711-STN, PWS-1711-CTN, PWS-1760-STN, PWS-1760-CTN, PWS-2100, PWS-3160, PWS-3260, PWS- 3261, PWS-3700, PWS-3760.

II. Tải phần mềm

Phiên bản Link Tải
Hitech ADP V6.12 Software [giahungtech.vn]Hitech_ADP_V6.12.rar
Hitech ADP V3.2.03 Software [giahungtech.vn]Hitech_ADP3_V3.2.03.rar
Pass giải nén giahungtech.vn