0912.888.729

Ứng dụng Iot cho điều khiển – giám sát PLC qua Internet

I. Ứng dụng

Nếu bạn có một trạm điều khiển sử dụng PLC (ví dụ như trạm bơm, trạm xử lý nước, trạm quan trắc môi trường, trạm giám sát thông số máy….) mà tại đó không có máy tính thì cần phải thay thế máy tính bằng thiết bị IoT, sơ đồ kết nối thiết bị như sau:

Bộ IoT gateway này sẽ lấy dữ liệu từ PLC và gửi lên  Cloud, và từ Cloud chúng ta gửi tín hiệu điều khiển xuống PLC cũng thông qua bộ IoT gateway này. Như vậy IoT Gateway đóng vai trò trung gian chuyển tiếp dữ liệu giữa PLC và Cloud từ đó ta có thể giám sát và điều khiển hệ thống một cách dễ dàng và trực quan nhất.

II – Lựa chọn loại IoT Gateway nào?

2.1. Lựa chọn loại có dây mạng

Ưu điểm: Giá thành thấp hơn

Khi tại gần PLC có một nguồn mạng internet, thì ta dùng 1 dây mạng RJ45 cắm vào cổng WAN của IoT gateway.

2.2. Lựa chọn loại dùng sim 4G

Nhược điểm: Giá thành cao hơn, mỗi năm cần mất phí gia hạn SIM

Khi hệ thống của bạn nằm ở một vị trí mà ở đó không có nguồn mạng internet ví dụ ở ngoài cánh đồng, ở nông trại, ở đồi núi thì chúng ta bắt buộc phải dùng SIM 4G để lấy nguồn mạng internet.

III – Cách kết nối PLC với IoT gateway

IoT Gateway có 2 loại nguồn dây mạng là dây internet hoặc sử dụng SIM4G, bạn có thể xem chi tiết IoT tại đây, dưới dây là sơ đồ đấu nối PLC và IoT Gateway.