0912.888.729

Tải phần mềm SKTOOL 7.0 Bản mới nhất cho HMI Samkoon dòng SK

HMI SamKoon là dòng màn hình HMI công nghiệp của China, với thế mạnh là chỉ nghiên cứu giải pháp HMI và IPC cho máy tính công nghiệp, hỗ trợ khá ít PLC, giao diện có phần giống với HMI Weintek. Phần mềm SKTool V7.0 là phiên bản mới nhất của phần mềm lập trình HMI Samkoon, hỗ trợ làm việc với các Model sau:

 • GC-070S-32MAA-C
 • RGV2-4G, RGV2-WIFI
 • SK-035FE, SK-035UE, AK-035A-T, AK-035AC, AK-035AE
 • AK-040AC, AK-040AE
 • SK-043QE, SK-043FE, SK-043FS, SK-043FD, SK-043FS, SK-043HE, SK-043HS, SK-043QT, SK-043QB, SK-043UE, SK-043TE, SK-043D, SK-043AC, SK-043AE, SK-043AE-GG, SK-043AE-GG2, SK-043AW, SK-043AW-R, SK-043BC,
  SK-043BD, SK-043BD-R, SK-043BE, SK-043BS, SK-043BS-R, SK-043BW, SK-043BW-R.
 • SK50-FS, SK50-FE, SK50-HS, SK50-HE, AK-050AC, AK-050AD, AK-050AD-R, AK-050AE, AK-050AS, AK-050AS-R, AK-050AW, AK-050AW-R, AK-050BD, AK-050BE, AK-050BS, AK-050BW.
 • SK-057FE
 • SK-070FS, SK-070FE, SK-070HS, SK-070HE, SK-070GS, SK-070QT, SK-070QS, SK-070QF, SK-070QH, SK-070GE, SK-070QE, SK-070GG, SK-070GW, SK-070MS, SK-070ME, SK-070MG, SK-070MW, SK-T070XS, AK-070AC, AK-070AD, AK-070AD-R,
  AK-070AE, AK-070AG, AK-070AG-R, AK-070AS, AK-070AS-R, AK-070ASG, AK-070ASG-R, AK-070AT, AK-070AT-R, AK-070AW, AK-070AW-R, AK-070AWG, AK-070AWG-R, AK-070BC, AK-070BD, AK-070BD-R, AK-070BE, AK-070BG, , AK-070BG-R, AK-070BS, AK-070BS-R, AK-070BSG, AK-070BSG-R, AK-070BW, AK-070BW-R, AK-070BWG, AK-070BWG-R, AK-070BXC AK-070GG, AK-070GW, AK-070MG, AK-070MW, AK-070XC, AK-H070GG, AK-H070GW, AKMID-070
 • AK-091AD
 • SK-102FS, SK-102FE, SK-102HS, SK-102HE, SK-102QE, SK-102QT, SK-102QS, SK-102HW, SK-102HG, SK-102CS, SK-102CE, SK-102CG, SK-102CW, AK-102AC, AK-102AD, AK102AD-R, AK-102AE, AK-102AG, AK-102AG-R, AK-102AS, AK-102AS-R, AK-102ASG, AK-102ASG-R, AK-102AW, AK-102AW-R, AK-102AWG, AK-102AWG-R,
  AK-102CG, AK-102CW, AK-H102CG, AK-H102CW
 • SK-104FS, SK-104FE
 • SK-121FS, AK-121AD, AK-121AD-R, AK-121AE, AK-121AG, AK-121AS, AK-121AS-R, AK-121AW, AK-121AW-R, AK-121AWG
 • SK-H150AS, SK-H150AG, SK-H150AWS
 • SK-156QS
 • AK-185AWG
Tên phiên bản Link tải SKTOOL
SKTOOL 7.1 – 17-4-2024 [giahungtech.vn]SKTOOLV7.1_041_setup(20240412).rar
SKTOOL 7.0 [giahungtech.vn]SKTOOLV7.0.4.57_setup(20230516).rar
Pass giải nén giahungtech.vn
Báo lỗi link tải qua zalo mình nhé 0912888729 (Link update ngày 01/05/2024)