0912.888.729

Tải phần mềm Kinco HMIware 2.5 – HMI Kinco

I – Giới thiệu phần mềm

Phần mềm lập trình HMI Kinco được sử dụng để lập trình các màn hình của Kinco. Phần mềm Kinco HMIWare dùng cho màn hình TP series của Kinco
Do Kinco mua công nghệ từ Omron nên nếu bạn đã sử dụng OMRON HMI với phần mềm NB-Designer thì phần mềm Kinco HMIware 2.5 cũng sẽ sử dụng tương tự.

Software-supported operating systems

+ Windows-XP

+ Windows 7

+ Windows Vista

+ Windows 8/8.1

+ Windows 10

II – Link tải phần mềm

Phiên bản Link Tải
Phần mềm Kinco HMIware 2.5 [giahungtech.vn]KincoHMIware_V2.5.rar
Pass giải nén giahungtech.vn