0912.888.729

Tải phần mềm HMI Wecon – PIStudio

I – Giới thiệu phần mềm

Phần mềm PI Studio sử dụng để lập trinh thiết kế HMI cho HMI wecon, giao diện tương đối thân thiện và nhiều chức năng hay, giá thành tương đối cao một tí nhưng đáp ứng được những chức năng tương đối tiện lợi như có thể kết nối HMI qua internet, người dùng có thể dùng máy tính điện thoại điều khiển HMI từ xa qua internet

Yêu cầu cấu hình máy tính: Windows XP (32/64bit), Windows 7 (32/64-bit) , Windows 8 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit) …

II – Tải phần mềm

PI STUDIO V8.2.95_D20220928 PIStudio20220928.zip
PI STUDIO V8.2.62_D20220625 PIStudio20220625.zip
PI STUDIO V7.2.198_D20211210 PIStudio20211210.zip
PI STUDIO V7.1.117_D20210320 PIStudio20210320.zip
HMI Monitor system HMI Monitor System20210317.zip
Logo making tool Making Tool.zip
Pass giải nén giahungtech.vn