0912.888.729

Modbus RTU – Giao tiếp HMI Samkoon và biến tần Fuji Mini

Chuẩn truyền thông Modbus RTU được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị công nghiệp của các hãng khác nhau. Với chuẩn này cho phép chúng ta giao tiếp, kết hợp thiết bị điều khiển và chấp hành từ các hãng thiết bị khác nhau vào một tủ điện. Cụ thể hôm nay chúng tôi giới thiệu cách đọc và ghi dữ liệu từ HMI Samkoon vào biến tần Fuji thông qua chuẩn này

I. Sơ đồ kết nối


Kết nối dây modbus giữa HMI Samkoon và Biến tần Fuji Mini

II. Cài đặt biến tần
Các thông số giao tiếp Modbus-RTU được định cấu hình:
+ H30 = 3 (Điều khiển qua Modbus-RTU)
+ Y01 = 1 (địa chỉ modbus của biến tần)
+ Y02 = 0
+ Y03 = 2 ( time out)
+ Y04 = 2 (tốc độ truyền 9600)
+ Y05 = 0 (sử dụng 8bit)
+ Y06 = 1 (Chẵn)
+ Y07 = 1 (Bit dừng = 1)
+ Y10 = 0 (Lựa chọn Modbus-RTU)
+ Y99 = 0
III. Vùng nhớ modbus
Nhìn vào bảng trên, chúng ta có thể thấy:
+ Địa chỉ cài đặt tần số: S05 = 07Hex + 05 = 705 (Hex)
+ Địa chỉ lệnh hoạt động: S07 = 07Hex + 06 = 706 (Hex)

  • Chạy về phía trước >>> Đặt 706 (Hex) = 1
  • Chạy ngược lại >>> Đặt 706 (Hex) = 2
  • Stop Run >>> Đặt 706 (Hex) = 0
  • Tần số đầu ra = M (08Hex) + 09 = 809 (Hex)
  • Điện áp đầu ra = M (08Hex) + 012 = 80C (Hex)

IV. Cài đặt HMI
– Tham số mạng

screenshot 1666101333
Cài đặt cho port modbus

– Cài đặt thông số truyền

screenshot 1666101350
Khai báo các parameter

V. Khai báo địa chỉ

screenshot 1666101488

Hình ảnh trên là khai báo cho vùng nhớ để đặt tần số từ HMI xuống biến tần. Địa chỉ khai báo có dạng: 1:4×1797
Trong đó:
 1: là địa chỉ của biến tần trong mạng Modbus
4x:  là vùng nhớ đọc ghi
1797 địa chỉ vùng nhớ của biến tần được quy đổi 705 (Hex)
Các bạn sẽ làm tương tự với các vùng nhớ còn lại
Video demo: