0912.888.729

Tải phần mềm GMWIN V4.18 – lập trình PLC LG/LS

I. Giới thiệu phần mềm GMWIN

GMWIN V4.18 là một công cụ phần mềm lập trình và gỡ lỗi cho tất cả các PLC GLOFA-GM. GMWIN có khả năng chỉnh sửa và gỡ lỗi đồng thời nhiều chương trình và cung cấp chức năng mô phỏng để tối đa hóa sự thuận tiện cho người dùng. Và người dùng có thể lựa chọn ngôn ngữ dễ áp dụng nhất cho hệ thống trong số các ngôn ngữ lập trình khác nhau như LD, SFC, IL.

Phần mềm GMWIN lập trình các dòng PLC sau:

  • GM Series: GM4, GM6, GM7, GM7U

II. Tải phần mềm

Phiên bản Link Tải
GMWIN_V4.18_EN [giahungtech.vn]GMWIN V4.18 EN.rar
Mật khẩu giải nén giahungtech.vn

Báo link lỗi hoặc cần hỗ trợ cài đặt liên hệ: 0912.888.729